Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

 si Vás dovoluje pozvat na

seminář

Provozování vodohospodářské infrastruktury

Cílem semináře je informovat účastníky o některých důležitých povinnostech vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury měst a obcí. Kromě přednášek renomovaných českých odborníků je součástí semináře i prezentace našich rakouských kolegů o provozování kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů v Rakousku.  Přednáška bude tlumočena do češtiny.

Seminář se bude konat dne 20. 4. 2017 v Třeboni,

 hotel Svět www.hotelsvet.com

Program semináře

8,00 - 8,30

Registrace účastníků

8,30 - 09,00

Miroslav Kajan

Zahájení semináře

9,00 - 10,00

Jindra Jan

Povinnosti vlastníka a provozovatele VHI - plán obnovy

10,00 - 11,00

Pavel Rubeš

Ochrana osobních dat ve vodárenství ve vztahu k nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR)

11,00 - 12,00

Franz Höllrigl,  Michael Prinz

Příklad provozování vodohospodářské infrastruktury v Rakousku

12,00 - 13,00

Oběd

13,00 - 14,00

IBOS a.s.

Monitoring a servis kanalizací

14,00 - 15,00

Pavel Peroutka

Kalkulace vodného a stočného, poznatky z finančních kontrol

15,00 - 16,00

Diskuse

16,00

Exkurze na ČOV Třeboň

 

Přednášející

Ing. Jan Jindra, CSc.

Je absolventem VŠCHT fakulty paliv a vody a v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pracuje nepřetržitě jako technolog od roku 1980. Je členem asociace čistírenských a vodárenských expertů a členem české společnosti vodohospodářské, kde zastával funkci místopředsedy. Je autorem řady odborných článků.

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.

Působí ve vodárenství od roku 2013 jako nezávislý konzultant. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. V roce 2014 vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

Franz Höllrigl a Michael Prinz

Zástupci Svazu odpadních vod „Polužničí“ (Abwasserverband Lainsitztal) z Gmündu – Rakousko. Přednáška bude zaměřená především na organizaci vlastnictví a provozování kanalizací a ČOV v regionu Rakouska (co řeší veřejný subjekt, co zajišťují privátní firmy, jaká je jejich spolupráce, stanovení vodného a stočného, požadavky na kvalitu odpadních vod atd.).

Ing. Pavel Peroutka

Od roku 1978 pracuje v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V současnosti je nezávislým konzultantem pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK. V rámci Sovak ČR vykonával 25 let funkci předsedy ekonomické komise.

IBOS a.s.

Společnost  IBOS a. s. vyrábí, servisuje a prodává vysokotlaká čisticí zařízení, samochodné a posuvné kamery pro monitorování potrubí včetně softwarových vybavení, kanalizační roboty, systémy pro tlakové zkoušky těsnosti kanalizace, zařízení pro opravy kanalizací EPROS, ruční nářadí a příslušenství pro čištění kanalizací. Inovace, vývoj a zaměření na zákazníka jsou prioritami společnosti IBOS a.s.

Přihláška na seminář

Provozování vodohospodářské infrastruktury

Příjmení, jméno

1.    …………………………………………………………

2.    …………………………………………………………

3.    …………………………………………………………

4.    …………………………………………………………

Název a adresa vysílající organizace:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

PSČ……………………………

IČ:……………………………DIČ:…………………………………………

Tel.:………………………… E-mail:……………………………………….

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku (po uhrazení poplatku) zašlete, poštou nebo e-mailem, nejpozději do 18.4.2017 na adresu: Městská Vodohospodářská s.r.o., Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň, e-mail: dana.bickova@mv-trebon.cz.

Účastnický poplatek:  1 210,-     (s DPH) na účastníka

(Cena zahrnuje náklady na organizaci a občerstvení.)

Platbu poukažte na č. ú. 2808091389 / 0800, VS: Vaše IČ

Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte nejpozději do 1 týdne od ukončení semináře daňový doklad. 

Upozornění:

Při neúčasti se poplatek nevrací, je možné vyslat náhradníka. Změna programu vyhrazena.

Další případné dotazy zodpovíme telefonicky na čísle 725 891 956 nebo na adrese: info@mv-trebon.cz,  dana.bickova@mv-trebon.cz

Telefon kancelář

383 388 119

Bezplatná služba pro odběratele

Od roku 2021 nově zasíláme informativní SMS zprávy odběratelům a zavádíme klientský portál.

více

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro odběratele:

Pondělí
8:00 - 11:00 12:00 -15:00
Úterý
8:00 - 11:00 12:00 -15:00
Středa
8:00 - 11:00 12:00 -15:00

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím