Společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

 si Vás dovoluje pozvat na

2. ročník semináře

Provozování vodohospodářské infrastruktury

Seminář se bude konat dne 10.5.2018 v Třeboni,

 hotel Svět www.hotelsvet.com

Program semináře

 

8,00 – 9,00

Registrace účastníků

9,00

Miroslav Kajan

Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň

Zahájení semináře

9,00 – 9,30

Pavel Rubeš

nezávislý konzultant, České Budějovice

Novela stavebního zákona ve vztahu k vodohospodářské infastruktuře

9,30 – 10,00

Josef Procházka

ČEVAK a.s., České Budějovice

Vodoměry a legislativa, přenosy dat z vodoměrů

10,00 – 10,30

Karel Wimmer & Mirka Hokrová

ALS Czech Republic, Praha

Požadavky na analýzy pitné vody, odpadních vod a čistírenských kalů.

10,30 – 11,00

Kamil Rucký

Česká vodohospodářská s.r.o.,

České Budějovice

Prezentace sběrného systému pro administraci dotací, povinná hlášení, dokumentaci a další provozní činnosti

11,00 – 12,00

Josef Pospíšil

Radeton s.r.o., Brno

Přehled zařízení a praktická ukázka vyhledávání poruch na vodovodní síti              

12,00 – 13,00

Oběd

13,00 – 14,00

František Babický,

HAWLE ARMATURY s.r.o.,

České Budějovice

Skladby vodárenského materiálu, příklady a použití. Fyzická ukázka montáže přípojky pod tlakem.

14,00 – 14,30

Pavel Peroutka

soudní znalec, Velešín

Cenový výměr 01/2018 - změny v pravidlech cenotvorby pro vodné a stočné

14,30 - 15,00

Diskuse

 

Přednášející

Miroslav Kajan

Jednatel společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň. Společnost provozuje vodohospodářský majetek ve vlastnictví města Třeboně.

Pavel Rubeš

Působí ve vodárenství od roku 2013 jako nezávislý konzultant. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. V roce 2014 vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

Josef Procházka

Vedoucí Autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel - vodoměrů ve společnosti ČEVAK a. s.. Středisko zajišťuje dodávky, servis, úřední ověřování a přezkušování vodoměrů a jejich příslušenství. Dále zajišťujeme podporu a dodávky pro různé systémy přenosů dat z vodoměrů.

Kamil Rucký

Je od roku 2012 jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o., která se v posledních 5 letech podílela na přípravě a realizaci vodohospodářských investic v JČ kraji v celkovém objemu cca 1 mld. Kč. V letech 2006-2012 byl technický ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. Předtím působil jako člen představenstva společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Praha.

Karel Wimmer & Mirka Hokrová

Senior Sales Consultant ve společnosti ALS Czech Republic. Společnost provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a nabízí širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů.

Josef Pospíšil

Product Manager ve společnosti Radeton, s.r.o., zabývající se poradenstvím a dodávkou přístrojů pro trasování inženýrských sítí, inspekci vodovodních řadů, vyhledávání úniků vody a plynu.

František Babický

Obchodně technický poradce firmy HAWLE ARMATURY spol. s r.o. Společnost patří mezi nejvýznamnější dodavatele armatur v oblasti vodárenství v ČR. Je zaměřena na dodávky vodovodních a plynárenských armatur s vysokou technickou úrovní a špičkovou kvalitou zpracování a povrchové úpravy dle předpisů a norem GSK.

Pavel Peroutka

Od roku 1978 pracuje v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V současnosti je nezávislým konzultantem pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK. V rámci Sovak ČR vykonával 25 let funkci předsedy ekonomické komise.

 

 

Telefon kancelář

383 388 119

Bezplatná služba pro odběratele

Od roku 2021 nově zasíláme informativní SMS zprávy odběratelům a zavádíme klientský portál.

více

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro odběratele:

Pondělí
8:00 - 11:00 12:00 -15:00
Úterý
8:00 - 11:00 12:00 -15:00
Středa
8:00 - 11:00 12:00 -15:00

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte Vaši e-mailovou adresu

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím